Opublikowano: 21 marca 2019

Aktualizacja: 26 marca 2019

Jednym z podstawowych typów danych w języku Python jest ciąg tekstowy (lub łańcuch znaków, z ang. string), jest to uporządkowana kolekcja znaków służąca do przechowywania informacji tekstowych, a jakże. Stringi w Pythonie działają podobnie jak tablice znane np z C++, jest to spowodowane tym że Python nie posiada typu 'char', zamiast tego tworzy łańcuchy jednoznakowe.

Tworzenie stringów:

# pusty string
empty = ''
# nie ma znaczenia czy zastosujemy ' czy ", ważne jest aby tekst zawarty był w znakach
# jednego typu
x = 'łańcuch znaków'
y = "łańcuch znaków"
# przemycanie cudzysłowów wewnątrz stringów
x = 'Cyt. "Wolałbym umrzeć, niż śpiewać Satisfaction w wieku 45 lat" – Mick Jagger'
# i na odwrót, przemycanie apostrofów
x = "Cyt. 'Myślę, że małżeństwa homoseksualne powinny być zawierane pomiędzy mężczyzną a kobietą'
– Arnold Schwarzenegger"
# tworzenie stringów za pomocą potrójnych cudzysłowów.
x = """
„Powinna być lewa noga i prawa noga. A ja będę pośrodku”.
~L. Wałęsa (2013 r.)
"""

Sekwencje ucieczki (ang. escape sequence) to specjalna kombinacja znaków poprzedzona lewym ukośnikiem (\), służą do wprowadzania bajtów, których nie da się wklepać z klawiatury.

\\ # ukośnik lewy, zapisuje znak \
\' # zapisuje apostrof
\" # zapisuje cudzysłów
\a # alarm, dźwięk systemowy
\b # backspace
\f # formfeed, koniec strony
\n # nowy wiersz
\r # powrót kursora
\t # tabulator poziomy
\v # tabulator pionowy

Podstawowe operacje na stringach:

Sprawdzanie długości ciągu znaków za pomocą metody len().

# tworzenie ciągu tekstowego
x = 'Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.'
# sprawdzamy liczbę jego elementów
len(x) #wynik to 56 znaków
# można też sprawdzić z marszu, bez zapisywania do zmiennej
len('Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.')

Konkatenacja czy utworzenie nowego stringa, za pomocą operatora konkatenacji + łączymy ze sobą dowolne ilości łańcuchów.

#  konkatenacja z użyciem zmiennych
x, y, z = 'Ala', 'ma', 'kota'
k = x + ' ' + y + ' ' + z
# konkatenacja stingów
k = 'Ala' + ' ' + 'ma' + ' ' + 'kota'
# nie można w żaden sposób za pomocą operatora konkatenacji łączyć stringów z liczbami
print('Ala ma ' + 5 + ' kotów') # taki numer nie przejdzie

Powtórzenie ciągu tekstowego. Pewnie nie jestem jedynym, który w głębokiej podstawówce musiał zostać po lekcjach i za karę napisać 100 razy jakąś tam formułkę... Gdybym wtedy znał metody powtórzenia stringów w Pythonie, zrobiłbym to tak:

k = 'Bardzo przepraszam, że pomimo wielu upomnień szanownej Pani nauczycielki nagminnie gadałem
z kolegami przeszkadzając tym samym w prowadzeniu zajęć \n' * 100
# lub z wykorzystaniem zmiennej
x = 50 # ilość karnych powróżeń
k = 'Bardzo przepraszam, że pomimo wielu upomnień szanownej Pani nauczycielki nagminnie gadałem
z kolegami przeszkadzając tym samym w prowadzeniu zajęć \n' * x

Wycinki
...

Spis treści:

Brak komentarzy

Zobacz również:


note-image

1.1 Wprowadzenie

Python to niezwykle potężny, wieloplatformowy, interpretowany, interaktywny oraz wysokopoziomowy język programowania ogólnego zastosowania, który jest jednocześnie stosunkowo łatwy w nauce. Został stworzony przez holenderskiego programistę Guido van Rossuma (BDFL) w 1990 r., a po raz pierwszy opublikowany w roku następnym. ...

Czytaj więcej
note-image

1.2 IDE dla Pythona

IDE - Zintegrowane środowisko programistyczne dedykowane do języka Python: Sublime Text 3 Jest to wieloplatformowy, rozbudowany i wysoce konfigurowalny edytor tekstu napisany w C++ oraz Pythonie. Zalety: - Darmowy (od czasu do czasu wyświetla komunikat zachęcający do rejestracji płatnej wersji) ...

Czytaj więcej
note-image

2.1 Podstawowe typy danych

Python zawiera wbudowane typy danych będące integralną i nieodłączną częścią tego języka programowania. Obiekty wbudowane znacznie ułatwiają pisanie programów, korzystanie z nich pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu. Wbudowane typy danych są zoptymalizowane pod kątem wydajności, są również opakowane w zestaw metod ...

Czytaj więcej